Güvenli doğalgaz kullanımı için nelere dikkat edilmeli?

Bacalı cihaz kullanıyorsanız; ısıtma sezonundan önce en az yılda bir kez İtfaiyeden yetki almış sertifikalı bacacılara bacanızın bakım ve temizliğini yaptırmalısınız.

Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayınız.

Bacalı cihazın bulunduğu mahalde kesinlikle uyumayınız.

Bacalı cihazlarda baca sensörünün sağlıklı çalışıp çalışmadığını yetkili servise kontrol ettiriniz.

Doğalgaz kullanan cihazların (kombi, soba, şofben v.s.) her yıl periyodik bakımlarını yaptırınız.

Doğalgaz kullanan binaların elektrik tesisatlarının topraklamaları ve doğal gaz kullanan cihazlara bağlanan elektrik hatlarının topraklamaları standartlara uygun olmalıdır.

Doğalgaz tesisatında tadilat yaptırmadan önce can ve mal emniyeti için İGDAŞ’ı bilgilendirmeniz zorunludur