Klima seçimi

Aynı büyüklükteki iki oda için çok farklı kapasitede klima gerekebilir. Çünkü klima kapasitesi odanın büyüklüğü yanında bulunduğu yerin iklimi, duvarlarının ve pencerelerinin cinsi, boyutları, yönü, güneş/gölge durumu, mekanın çatı/ara/zemin katı olması, mekandaki ısı yayan cihazlar, insan sayısı, giyim ve insanların yaptığı iş gibi birçok faktöre bağlı.

En küçük cihazdan en büyük merkezi sisteme kadar ne tip klima alınacak olursa olsun mutlaka soğutulmak istenen mekanın soğutma ihtiyacı hesaplanmalı. Küçük boyutlu cihaz seçimi durumunda mekan yeterince soğutulamayabilir. Büyük cihaz seçiminde ise cihazın güçlü oluşu nedeniyle sesi ve üflemesi rahatsız edebilir, termostat kısa sürede cihazı kapatacağından nem ayarı yetersiz kalır ayrıca gereksiz yere pahalı bir cihaz alınmış olur. Küçük cihazlar alınırken satıcı firma tarafından hesap cetvelleri veya bilgisayar programları yardımıyla hesap ve keşif yapılmalı.

Merkezi sistem gibi daha büyük cihaz seçiminde ise mutlaka mühendislik bürolarına sıhhi tesisat, elektrik projeleri gibi klima projeleri yaptırılmalı. Satıcı firmalardan bu projeye göre teklif alınmalı.

Klima kapasiteleri değişik birimlerle verilebilir. Satıcı firmalar bu konuda yardımcı olacaklardır. Ancak aşağıdaki şekilde dönüşüm yaparak kendiniz de farklı birimler ile verilen kapasiteleri birbirleri ile karşılaştırabilirsiniz.