Mekanik Tesisat

Konutlarda ve endüstriyel yapılarda sıvı veya gaz akışkan maddelerin taşınması amacıyla yapılan tesisatlardır.

Mekanik tesisat genel olarak aşağıdaki sistemlerden oluşur.

Isıtma sistemi
Isıtma kazanları veya diğer ısıtma donanımları
Radyatör, fan-coil, konvektörler

Soğutma sistemi
Akışkan soğutucu (chiller), klima cihazı vs.
Fan coil, klima cihazı

Havalandırma sistemi
Havalandırma kanalları (emiş-üfleme), klima santralleri, fanlar, menfezler

Temiz su (kullanım suyu) sistemiAtık su (kanalizasyon veya pis su sistemi)
Pompalar, hidroforlar vs.
Su depoları
Su arıtma, su yumuşatma sistemleri

Sıcak su sistemi Doğalgaz,LPG, Kömür, Mazot vs
Kullanım suyu ısıtıcıları
Pompa
Mekanik tesisatın ana bileşenleri mekanik oda veya makine dairesi olarak adlandırılan mekanlarda bulunur.